3/21/14

രൂപാന്തരം


Ctrl+Alt+delete
No more

അങ്ങവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു,
മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ആഞ്ഞമർത്തി കിടക്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ,
 ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ കൂസലില്ലാത്ത രാത്രിയുടെ ആകാശമേ
മെഴുകുതിരികളാൽ, മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്നറകളിൽ
പരതുന്നുണ്ട്, നേരുകൾ പിഴച്ചെഴുതിയ ഉത്തരക്കടലാസുകളെ,
വീടുമാറിപ്പോയനേരം  ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ പൊട്ടക്കവിതകൾ,
നമുക്ക് നഷ്ടമായ പഴയകാലത്തെ കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങൾ,
അവസാനിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.
നിസ്സംഗമായി, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില്ലുജനാലയിലെ ബ്ലൈൻഡുകൾക്കപ്പുറം,
നിലാവ് ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട്, ചോരയും ഒലിപ്പിച്ച്,
ഒപ്പാനായി പൂവാങ്കുരുന്നിലകളിൽ കനിവില്ല,
ആർദ്രഹിമകണങ്ങളില്ല,
കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഇൻഡോർപ്ലാന്റിന്റെ നിർവ്വികാരത മാത്രം.
സ്ഫടികപാത്രത്തിൽ, സ്വർണ്ണമത്സ്യം ഗർഭിണിയായി,
പേറ്റുനോവിനാൽ പിടച്ചുറങ്ങാതെയായി.
കുരയ്ക്കാനറിയാത്ത അരുമപ്പട്ടി,
ബെഡ്ഡിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി പെഡിഗ്രിമണക്കുന്ന കോട്ടുവായിട്ടു.
അപ്പോഴും, മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മാനമേ
പലമഴകൾ പെയ്തുവീഴുന്നതെന്തിനൊരേ നെഞ്ചിൽ,
പഴയനൂലാൽ പിഞ്ഞിത്തുന്നിയ ഹൃദയത്തെയടർത്താൻ.
റേഞ്ചുകളുടെ പരിധിക്കപ്പുറം, ടോക്ക്ടൈമുകളവസാനിച്ച്,
പിറുപിറുക്കലുകൾ, ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നവ്യഥകളൊഴിഞ്ഞ്,
ഈ വിരലുകൾ തുമ്പികളായ് പറന്നുപോകണം,
ഒരു ടെക്സ്റ്റുമയക്കാനില്ലാതെ.
മഴകൾ നനഞ്ഞഴുക്കാകാതെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത,
മുറ്റത്ത് പിറന്നാൾത്തലേന്ന് വാങ്ങിയ കുട്ടിഫിഗോ;
എന്തും വാങ്ങാമെന്നുധരിച്ച ജാഗോ ഗ്രാഹക് ജാഗോ.
 മെമ്മറികൾ ജിബികൾ മാത്രമായ നമുക്ക്
 ഡൌൺലോഡിന്റെ ഡാറ്റാലിമിറ്റുകളില്ലാതെ
വിതുമ്പുന്ന ഒരു മഴപെയ്യുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ,
ഒരിക്കലെങ്കിലും തോന്നും
Ctrl+Alt+delete
No more

No comments: