3/1/14

അനിയത്തിപ്രാവിന്റെ മറുപടിക്കവിത

ചേട്ടാ, ഈ അനിയത്തിപ്രാവു പറന്നോട്ടെ,
ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലേക്കു പറന്നോട്ടെ,
ഒന്നു കവിതചൊല്ലി പറഞ്ഞോട്ടേ,
അന്നു ചേട്ടൻ, ചേട്ടന്റെ ആ കവിതയിൽ പറഞ്ഞകാലത്ത്
എനിക്ക് സീനല്പം ഡാർക്കായിരുന്നു,
ചേട്ടനെന്തോ ബുജിയാണെന്ന് ചേച്ചിമാരെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു,
അതുകേട്ട് ഞാനെന്തോ പരിഭ്രമിച്ചു,
ചേട്ടൻ മലയാളം പറയില്ല, വാതുറന്നാലിംഗ്ലീഷു വാരിവിതറും
ചുറ്റുമുള്ളോര് ആകെ കൊളോണിയൽ ഗന്ധകത്താൽ‌പ്പുകയും,
എന്റെ ചേട്ടന്റെ, ചേട്ടന്റെ ക്വിസ്സുമത്സരം,
 ചേട്ടനു ചുറ്റും കിളികളുടെ കൂട്ടപ്പറക്കലായിരുന്നു,
ആ മനസ്സിന്റെ ചില്ലയിലേതോ ഗരുഡൻ പാർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനച്ച്
പനന്തത്ത ഞാൻ വന്നതില്ല ചേക്കേറുവാൻ ചേട്ടാ.
മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു ചേട്ടനെ സത്യം
ചേട്ടനീക്കോളേജിലേക്കൊന്നുവന്നുകുടേ
ഈയനിയത്തിപ്രാവിനെകണ്ടുകൂടേ.
 ചേട്ടന്റെ പുല്ലിംഗം ഞാനെടുത്തോട്ടെ,
ചേട്ടന്റെ പല്ലുകളിലെ വിടവുപോലെ
സത്യം, എന്റെ മനസ്സിൽ ചേട്ടനില്ലാതെ
ഒരു വിടവുണ്ട് ഒരു വിടവുണ്ട് .

ആ മരച്ചോട്ടിൽ, ആ മഞ്ഞപ്പൂകൊഴിയും ചോട്ടിൽ
ഞാൻ നടന്നതില്ല പതിയെ നടന്നതില്ല,
ആ വരാന്തയിൽ, ചേട്ടൻ നോക്കിയ ആ വരാന്തയിൽ
ഞാൻ വന്നതില്ല, ഒന്നു നിന്നതില്ല
ആ ചാറ്റും സ്മൈലിയും എനിക്കു കിട്ടിയില്ല
ആ നമ്പർ ചേട്ടന്റെ പൊന്നു നമ്പർ
എന്റെ പരിധിക്കുപുറത്തു നിന്നു, എന്നും 
അന്യയെപ്പോലെ നിന്നു, പരിധിക്കു പുറത്തു നിന്നു.
അതിലേറെ ഞാനേറേക്കൊതിച്ചു ചേട്ടാ,
ചേട്ടന് കുറച്ചു ചെത്തി, ഒരു ബൈക്കിലൊക്കെ വന്നൂടേ
ചേട്ടൻ എന്തേ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നൂ, 
ആ മാറിൽ മുഖം ചായ്ക്കാനെനിക്കു തോന്നിയാലെൻ-
നഖക്ഷതങ്ങൾ ഞാനെവിടെ വീഴ്ത്തും , 
എന്റെ ചേട്ടനതെങ്ങനെ മറയ്ക്കും ചേട്ടാ
പേടിക്കണ്ട, ചേട്ടനെത്ര ഓമനനെന്നോ,
ആ ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ പിന്നെ കൊളുത്തുന്ന കണ്ണുകൾ,
വാരിച്ചുംബിക്കാൻ തോന്നും മുടിയിഴകൾ, എന്റെ ചേട്ടാ,
ചേട്ടാ, ചേട്ടനേറെദൂരത്താണെങ്കിലും, 
ഈ നിലാവുപോലെന്നെത്തൊടുന്നുമെല്ലേ,
ഡാർക്ക് സീനിൽ, ഈ നൈറ്റിൽ 
സ്ലീപ്പില്ലാതെ കിനാവുകാണുന്നു ഞാൻ ചേട്ടാ
എനിക്ക് കവിതയെഴുതാനറിയില്ലല്ലോ ചേട്ടാ
ഇനിയും ചേട്ടനെന്നെ ഒന്നു വൃത്തത്തിലാക്കി,
ഒരുകവിതയിലാക്കി,
കുറച്ചലങ്കാരങ്ങൾ നൽകി,
എന്നെ ആ കാറ്റിലൊരുപരാഗം നൽകി,
പുഷ്പിക്കൂ, എന്നെ പുഷ്പിക്കൂ
ചേട്ടന്റെ ഈ സീനൊന്നു സ്കിപ്പാക്കി, 
ഒന്നു മിന്നിക്കൂ, 
ഈ ഡാർക്ക് സീനിൽ so that ആ മിന്നാമിന്നി ഞാനാവട്ടെ ചേട്ടാ
 ............................................................................................................
കടപ്പാട് ( ഒരു കൊറിയൻ സിനിമയോടുമല്ല ):

ചേട്ടൻപ്രാവ് (പഴയ അനിയത്തിപ്രാവിനോട്) http://acrosscover.blogspot.in/2014/02/blog-post_3794.html

No comments: