1/1/14

നാം കേട്ട മൌനങ്ങൾ
മൌനത്താലാഴി
മൌനത്താലരണ്യകം
മൌനത്താലീപ്പാതകൾ
മൌനത്താലീനിമിഷസർവ്വവും
മൌനത്താൽ നാമിരുവരും
നോക്കുകൊണ്ട് നോവിച്ചുനോവിച്ച്
ചുംബനത്താലലിഞ്ഞലിഞ്ഞ്,
സമയങ്ങൾക്കും സാഗരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
വല്ലികൾപൂത്തുന്മാദവനികളിൽ‌പ്പടർന്നുപടർന്ന്
മേഘവാനങ്ങളിൽമഴപോലെയൂർന്നുപെയ്ത്
ഈ കടലും കാടും നാം നടന്ന വഴികളും
പ്രണയിച്ചകാലവും, അതിനപ്പുറവും കടന്ന്
മഴപെയ്തനാട്ടിലാണ്
നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടത്.

2 comments:

REKHA PALERI said...

jidhu krishna murthi paranjittund chila soundharya amoorthangal vaakukalal palathum parranju athine asudhamakathe mounathilalinju aaswadhikanam ennnu.ivideyum athaanuchithamennu eniku thonni..

Priyan Alex Rebello said...

:-)