3/4/14

ചോക്ലേറ്റ്ഗിരിഗിരി

എന്തെന്നാൽ ക്ഷമയുടെ ഫലം ചോക്ലേറ്റാവുന്നു,
കാത്തുകാത്ത് നിന്നേറെനേരം,
എക്സാം ഹാളിന്റെ പുറത്ത്,
എക്സാമെഴുതിയാദ്യമേ ഹാൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ്,

നീ വരുന്നതും കാത്ത് നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണി,
ആദ്യം നോക്കുന്നതും, ആദ്യം ചിരിക്കുന്നതും,
ആദ്യം എക്സാം എങ്ങനെയെന്നു ചോദിക്കുന്നതും
എന്നോടാവുമെന്ന് കരുതി.

നീ പരിസരത്തെത്തുമ്പോൾ നിന്റെ ശ്രദ്ധ കവരാൻ
ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു.
നീ ഉള്ള കലോത്സവങ്ങളിൽ
ഏതെങ്കിലുമൊരു സമ്മാനം ഞാനും വാങ്ങിയിരുന്നു,
നീ അഭിനന്ദനത്താൽ കൈതന്ന കൈ
എന്റേതു തന്നെയോ എന്നു ഞാൻ സംശയിച്ചു വീണ്ടും തൊട്ടു.

എന്റെ നമ്പർ എപ്പോ വരും എന്നല്ല,
വന്നാലും എനിക്കും നിനക്കുമിടയില്ലുള്ള ലവൻ
നല്ലൊന്നാന്തരം ചുള്ളനെങ്കിലും,
ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെനോക്കി ഒരു കണ്ണുമിന്നിച്ചിരി,
ഞാൻ, നിർവൃതിക്കൊള്ളാൻ, ഹോ ക്ഷമയുടെ ഫലം എന്തു നല്ല ചോക്ലേറ്റാണ്.

ലാബുകളിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ
കാണാതെപോയ എത്ര രോഗാണുക്കൾ കോശബിന്ദുക്കൾ ,
നീ നിൽക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ്
നിശ്ചയമായും ഫോക്കസ്സിൽ ത്തന്നെയുണ്ട്.
പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വൈവകളിൽ ഉത്തരത്തേക്കാൾ
നിന്റെ ചുവന്നമുഖത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുപോയ്
എന്തെന്നാൽ ക്ഷമയുടെ ഫലം ചോക്ലേറ്റാവുന്നു.

ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തുനിന്നതോ
ചാറ്റിങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതോ
അറിഞ്ഞിട്ടുമറിയാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ,
അന്യനെപ്പോലെ ഞാൻ.
നിന്റെയൊരു സ്കൂൾ മേറ്റ് ഗുലാൻ,
നിന്നെക്കാണാനെത്തിയതും നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ചുറ്റിനടന്നതും
എനിക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വേണം വേണം.

 കൂടെപ്പഠിച്ചകാലമൊക്കെ കടന്ന്
എം ബി എ കോളേജിൽ  നീ പോയ നാളേറെവിരഹത്താൽ ഞാൻ
എന്തെന്നാൽ ക്ഷമയുടെ ഫലം ചോക്ലേറ്റാവുന്നു
നിന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ നീ തിരക്കിലായിരിക്കും,
മെസേജയച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടില്ല,
ബെല്ലടിച്ചാലും നിന്റെ കരണത്തടിക്കാൻ തോന്നിപ്പോവും,
ക്ഷമ തരൂ, ക്ഷമ പെരിയവനുക്ക് ( പേരറിവാളനും)

നിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ,
നിന്റെ റാങ്ക് നേട്ടത്തിൽ,
നിന്റെ ക്യാറ്റ് എൻട്രൻസിൽ,
നിന്റെ എം ബി എ യിൽ,
ഉന്നതജോലിനേട്ടത്തിൽ,
എല്ലാത്തിലും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു,
നിന്റെ കല്യാണത്തിലും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു.
എന്റെ മനസ്സ് നീ കണ്ടില്ല
എന്നാലും ക്ഷമയുടെ ഫലം ചോക്ലേറ്റാവുന്നു.
ലാലേട്ടാ,
തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത സ്നേഹം ചോക്ലേറ്റാണെന്ന് സവാരിഗിരിഗിരി

No comments: