12/28/13

മഞ്ഞുവെയിലുറക്കങ്ങൾകിനാപ്പുതപ്പിനാൽ രാവിരുട്ടിൻപനിക്കിടക്കയിൽ
ഓർമ്മകളുടെ മഞ്ഞുറക്കതിലേതോ
നിലാനടത്തങ്ങളുടെ മൌനരാഗങ്ങൾമൂളി
കാറ്റിലുലയുന്നുണ്ട്, ചാഞ്ഞുപൊഴിയുന്നുണ്ട്
പകൽകടന്നെത്തിയ വിഷാദത്തിൻപൂവുകൾ.
എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നോവന്നുനിറയുമീ
ചെറുവെട്ടങ്ങൾ, ഉൾച്ചിരാതുകളിൽ
ഭ്രമം ഭ്രമം നിഴലുകൾ പരക്കുമ്പോൾ
സായന്തനത്തിലെക്കിനാക്കൾ സ്തോഭവിമൂകമീ
പകൽവൈകിയ രാവിരുട്ടിന്റെ കനൽച്ചൂളയിൽ
നാമറിയാതെ, നാമറിയാതെ
മൂടൽമഞ്ഞുള്ള ഓർമ്മകളിലെല്ലാം
വീണുപോയപൂക്കളുണ്ട്, യാത്രികരുപേക്ഷിച്ച വഴികളുണ്ട്.
നിഴലും നിലാവും പകർന്നപാനപാത്രങ്ങളിൽ
ദാഹങ്ങളായ്നമ്മിൽനിറയുമീനോവുകളിൽ
മൌനത്തിൻ കിനാവള്ളികൾപൂക്കുമ്പോഴും
നാം മുങ്ങുമീഓർമ്മകളുടെ മഞ്ഞുറക്കത്തിലും
വരാവസന്തങ്ങൾ വാഴ്വിലീ നമുക്കായ്
പ്രണയത്താലുരുകുമീച്ചെറുവിരലുകൾ മെഴുകുതിരികളെ
തൊട്ടുതൊട്ടുഭ്രമിക്കുന്നു നാം വെറുതേ വെറുതെ
വെയിലുദിച്ചതില്ല, നിലാവുപൂത്തതില്ല
പൂമണത്താൽമനം മയിലാടിയില്ല
അസ്ഥിരപ്രജ്ഞയിൽ വീണ്ടും രാപ്പനിച്ചൂടിനാൽ
മഞ്ഞുവെയിലുരുക്കങ്ങൾ, മഞ്ഞുവെയിലുറക്കങ്ങൾ.

3 comments:

REKHA PALERI said...

Priyante kavithakal vayichu kazhiyumbol orutharam mathibramathil ayipokunu..... just as stendhal syndrome

REKHA PALERI said...

Priyante kavithakal vayichu kazhiyumbol orutharam mathibramathil ayipokunu..... just as stendhal syndrome

Priyan Alex Rebello said...

Stendhal syndrome, Stendhal's syndrome, hyperkulturemia, or Florence syndrome is a psychosomatic disorder that causes rapid heartbeat, dizziness, fainting, confusion and even hallucinations when an individual is exposed to art, usually when the art is particularly beautiful or a large amount of art is in a single place. The term can also be used to describe a similar reaction to a surfeit of choice in other circumstances, e.g. when confronted with immense beauty in the natural world....ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വിക്കിപ്പീഡിയ തിരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിച്ചത്..:-)