4/21/11
മഴ തുടരുന്നു.
പുര തുറന്ന്, വേലി കടന്ന്
ചേമ്പിലക്കുടകളില്‍ തെറിച്ച്
പുഴയ്ക്കു കുറുകേ, കാറ്റിനെയുലച്ച്
സ്വപ്നത്തിന് വെള്ളിനൂല്‍കെട്ടി
ജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റശ്വാസത്തിലേക്ക്
അവസാനത്തെ തുള്ളിവീഴും മുമ്പേ
മഴ തുടരുകയാണ്, തുടരുകയാണ്.
നീയും ഞാനും, നമ്മുടെ നിനവുകള്‍ക്കുമകലെ,
നിന്റെ കണ്ണിമയിലെ നനവും
കരിമേഘമുരുകും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്കുമപ്പുറം
കടല്‍ ചെറിയ കക്കകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ക്കായി.
പുഴ കടന്ന്, മലകള്‍ക്ക് മീതേ, മരങ്ങളും, ഇലകളും, വള്ളികളും,
പടരും കാറ്റിന്‍ കൈ പിടിച്ചും,
ജീവിതം തിരികെ വരുന്നുണ്ട്
മഴ വരുന്നുണ്ട്
മഴ തുടരുന്നുണ്ട്.

No comments: